Grannkommunens nyföretagsamhet smittar av sig

Thulins_tabeller_banner_smalNyföretagandet varierar kraftigt mellan olika regioner i Sverige och är högst i de tre storstadsregionerna. I synnerhet är det kommuner i Stockholms län som uppvisar en särskilt hög grad av nyföretagande, men även Åre och Härjedalen utgör två kommuner med hög etableringsfrekvens 2010. Dessutom är kommuner med en hög etableringsfrekvens ofta omgivna av andra kommuner med högt nyföretagande och vice versa. Det skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, i sin månatliga analys under vinjetten Thulins tabeller.

Juni månads analys grundar sig i Tillväxtanalys statistik över etableringsfrekvens, dvs antal nystartade företag per 1 000 invånare i åldrarna 18-64 år, för Sveriges kommuner år 2010.

Statistiken visar att nyföretagandet är mycket ojämnt fördelat i landet. Av de 15 kommuner med högst etableringsfrekvens tillhör 11 stycken Stockholms län. Danderyds kommun toppar listan med drygt 20 nystartade företag per 1 000 invånare tätt följt av Stockholms kommun med 18 dito. Lägst etableringsfrekvens 2010 hade Aneby och Hofors kommuner med 4,2 respektive 3,9 nystartade företag per 1 000 invånare.

– En intressant iakttagelse är att regionala spridningseffekter gör att närhet till kommuner med högt nyföretagande påverkar graden av nyföretagande positivt i den egna kommunen och vice versa.

Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller pthulin@abe.kth.se.