Innovation och entreprenörskap som svar på krisen

– välkommen till Entreprenörskapsforum (f d FSF) i Almedalen 

 

Är forskning och innovation svaret på krisen? Hur kan entreprenörskap slå igenom på bred front i skolan? Hur får vi fler och växande företag? Är företagsrådgivning en framgångsfaktor? Är svensk sjukvård en framtida exportbransch? Det är frågor som Entreprenörskapsforum (f d FSF) lyfter under Almedalsveckan.

Varmt välkommen till Entreprenörskapsforum (f.d. FSF) under Almedalsveckan i Visby:

Måndag 09.30-11.30 – Forskning och innovation som svar på krisen: Vad gör andra länder? Med bl.a. Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister (FP), Kristina Alsér, landshövding, Marie Granlund, vice ordf, Utbildningsutskottet (S).

Måndag 14.00-15.30 – Entreprenörskap för den globala skolan. Med bl.a. Sofia Larsen, ordförande, Utbildningsutskottet (C) och Amelie von Zweigbergk, statssekreterare, Utbildningsdepartementet.

Tisdag 15.00-17.00
– Tre hörnstenar för fler och växande företag – vad säger forskningen? Med bl.a. Magnus Henrekson, VD, Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Elisabeth Thand Ringqvist, politiskt sakkunnig hos näringsministern.

Onsdag 10.00-11.30 –  Rådgivning till företag – en framgångsfaktor? Med bl.a. Dan Hjalmarsson, GD, Tillväxtanalys, Christina Lugnet, GD, Tillväxtverket, och Anders Lundström, professor, Mälardalens högskola och Entreprenörskapsforum.

Torsdag 14.00-15.30 – Svensk sjukvård – en framtida exportbransch? Med bl.a. Per Båtelson, VD Global Health Partner, Karin Johansson, statssekreterare, Socialdepartementet, Karin Lind Mörnesten, VD, Swecare.

Var? Samtliga seminarier hålls på Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4.