Innovativt svenskt entreprenörskap hotat av sjunkande kunskapsnivå

PRESSMEDDELANDE 2011-03-08
 
Att den svenska kunskapsnivån hos ungdomar har fallit under hela 2000-talet riskerar att ge negativa effekter även för entreprenörskapet. Befolkningens utbildningsnivå är nämligen positivt förknippad med både de entreprenöriella företagens överlevnad och deras förmåga att skapa sysselsättning. Det skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, i sin månatliga analys under vinjetten Thulins tabeller.

Mars månads analys tar sin utgångspunkt i OECD:s PISA-studier som visar att kunskapsnivån bland svenska ungdomar har fallit på bred front vad gäller matematik, läsförståelse och naturvetenskap under hela 2000-talet. Något som riskerar att följa med uppåt i åldrarna och därmed försämra svensk konkurrenskraft med fallande sysselsättning och lägre levnadsstandard som följd.

Enligt en ny studie, The value of an educated population for an individual’s entrepreneurship success, av Millán m fl (2011) riskerar en sjunkande kunskapsnivå få negativa effekter för entreprenörskapet i ett land. Det är inte enbart själva entreprenörens kunskapsnivå som påverkar utfallet, den generella kunskapsnivån hos befolkningen är också betydelsefull. En bättre utbildad befolkning utgör dels en mer produktiv arbetskraft för entreprenören men leder också till en mer sofistikerad efterfrågan. Befolkningens utbildningsnivå är positivt förknippad med såväl det entreprenöriella företagets överlevnad som med dess förmåga att skapa sysselsättning.

– En politik för entreprenörskap och högre utbildning är två sidor av samma mynt. Satsningar på att höja befolkningens utbildningsnivå utgör ett bra sätt att stimulera ett högkvalitativt entreprenörskap, i synnerhet då alternativet att ”plocka vinnarna” bland potentiella entreprenörer är förenat med stora svårigheter, säger Per Thulin.

Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller pthulin@abe.kth.se.