Kompetensförsörjning stort tillväxthinder – hälften av företagen har svårt att rekrytera

Thulins_tabeller_banner_smal

 

Svenska små- och medelstora företags tillväxtvilja är god, men matchas inte av en lika god tro på framtiden. Anledningen är att brist på lämplig arbetskraft utgör ett stort hinder för tillväxt. Över hälften, 53 procent, av de företag som försökt rekrytera har haft betydande svårigheter, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i februari månads Thulins Tabeller.

Svenska små- och medelstora företag vill växa men gör det inte p g a bristande kompetens-försörjning. Närmare en fjärdedel av de små- och medelstora företagen (22 procent) anger att brist på lämplig arbetskraft utgör ett stort hinder för tillväxt, enligt statistik från Tillväxtverket.

Vad är det då som efterfrågas? Företagarna uppger i huvudsak brist på tillräcklig yrkeserfarenhet som hinder för tillväxt, men anser att avsaknad av rätt formell utbildning också spelar en betydande roll. Företagens problem att rekrytera utgör därmed en allvarlig restriktion på deras ambitioner att växa, något som påverkar den totala arbetslösheten och tillväxten i ekonomin.

– Det är viktigt att se till att den grundläggande utbildningen bättre svarar mot arbetsmarknadens behov. Dessutom bör arbetslösa få möjligheter till omskolning för att bli mer anställningsbara.

Ta del av Thulins tabeller.
Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24.