Konkurrera utan kunskap i en kunskapsdriven ekonomi?

Thulins_tabeller_banner_smalSverige har under lång tid hamnat allt längre ner på OECD:s lista över grundskoleelevers resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Det är anmärkningsvärt att Sverige ändå rankas bland de allra bästa länderna avseende kreativitet och innovation. Det är bråttom att vända den negativa trenden då det tar tid innan reformer inom skolan slagit fullt ut på arbetsmarknaden, skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH i februari månads Thulins Tabeller.

 Februari månads analys baseras på data från bland annat OECD och GEM, Global Entrepreneurship Monitor, och nyanserar bilden av svenska grundskoleelevers prestationer enligt PISA-studierna.

Entreprenörskap, kreativitet och innovationer anses spela en avgörande roll för ett lands ekonomiska tillväxt. Per Thulin korrelerar därför PISAs resultat över skolprestationer med länder på ungefär samma utvecklingsnivå som Sverige med dessa tre variabler. Det visar sig att högre poäng på PISA-testen år 2006 är förenat med något högre kreativitet några år senare. Dessutom är bättre kunskap inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap i nian förenat med högre innovationsförmåga i landet några år efteråt. Däremot finns inget samband alls mellan grundskoleelevernas prestationer och andelen av befolkningen i åldrarna 18–64 år som är engagerade i entreprenöriell aktivitet.

– Det är anmärkningsvärt att Sverige, de svaga PISA-resultaten till trots, år efter år rankas bland de allra bästa länderna avseende kreativitet och innovation, anser Per Thulin.

– Sverige har än så länge klarat sig ganska bra trots att den relativa kunskapsnivån bland landets grundskoleelever försämrats under i stort sett hela 2000-talet. Vi riskerar dock betydande negativa effekter i framtiden. Därför är det bråttom att vända den negativa trenden då det tar tid innan reformer inom skolan slagit fullt ut på arbetsmarknaden, säger Per Thulin.

Ta del av Thulins tabeller och figurerna till korrelationerna.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24.