Medier – en entreprenöriell idégenerator

Vilken roll spelar media för entreprenörsklimatet? Generellt förefaller det finnas ett positivt samband mellan medias rapportering om framgångsrikt nyföretagande och den upplevda möjligheten att starta företag. Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, lyfter i oktober månads Thulins tabeller fram sambandet mellan medias rapportering och upplevda entreprenöriella möjligheter. Variationen är dock stor och det finns enskilda länder som avviker från mönstret.

Oktober månads analys grundar sig i statistik från den senaste svenska rapporten inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Generellt måste förutsättningarna för entreprenörskap vara goda för att nya företag ska skapas och medierna ha entreprenöriella framgångssagor att rapportera om.

Sambandet mellan medierapporteringen och de upplevda möjligheterna fungerar som ett slags entreprenöriell idégenerator – man lägger märke till möjligheter man inte tidigare såg eller funderade över.

 – Den mest troliga förklaringen är dock att orsakssambandet går åt båda hållen, säger Per Thulin.

 Finns det gott om entreprenöriella möjligheter startas många företag; startas många företag ökar sannolikheten att något av dem blir framgångsrikt; fler framgångsrika företag ökar sannolikheten för medierapportering och en ökad medierapportering gör att fler får upp ögonen för en entreprenöriell karriär – Kort sagt: landets befolkning identifierar fler entreprenöriella möjligheter.

Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

 Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller pthulin@abe.kth.se.