Nora kommun – Örebro läns sysselsättningsraket!

PRESSMEDDELANDE 09-09-07

Nora kommun placerar sig på 15:e plats i Entreprenörskapsforums årliga sysselsättningsindex. Indexet rankar samtliga Sveriges kommuner utifrån var den positiva förändringen i sysselsättningen är störst. Nora kommun utmärker sig även vad gäller sysselsättning inom kunskapsintensiva branscher, en ökning på 3,89 procent mot riksgenomsnittet på 1,13 procent. Örebro län hamnar åter igen i botten, på plats nr 17 av 21 län – en oförändrad placering i jämförelse med förra årets mätning.

Entreprenörskapsforum har studerat sysselsättningsutvecklingen och sysselsättningsdynamiken i Sveriges samtliga kommuner. I rapporten rangordnas kommunernas arbetsmarknader efter nettoförändringar i det privata näringslivet. Nora kommun placerar sig bäst i Örebro län, på 15:e plats och med en sysselsättningsförändring på 6,36 procent mot rikssnittet på 3,2 procent. Nora följs av Laxå och Askersunds kommuner på 71:a respektive 83:e plats. Tre av tolv Örebrokommuner hamnar därmed bland de hundra främsta kommunerna i landet.

I årets upplaga av Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex har kommunerna även studerats utifrån andelen kunskapsintensiva branscher och förändringar av sysselsatta i dessa branscher. Därmed utvisas vilka kommuner som har bäst tillväxtpotential. Inom Örebro län ligger tre av tolv kommuner över riksgenomsnittet. Dessa är Karlskoga, Nora och Lindesberg. Nora har även högst sysselsättning bland kunskapsintensiva branscher, 3,89 procent mot 1,13 för riket totalt.

Sysselsättningsindex visar kommunerna var och hur sysselsättningen skapas respektive försvinner. Statistiken visar t ex att nästan vart fjärde jobb i Karlskoga och Nora finns inom kunskapsintensiva branscher, att antalet stora företag, över 250 anställda, ökade mest i Nora, Laxå och Örebro men minskade i bl a Kumla. Samtidigt ökade antalet småföretag, över 49 anställda, i samtliga länets kommuner.

–       Ett antal lärdomar kan dras av sysselsättningsindex. Jobben skapas i det privata näringslivet och bland de små företagen. Det gäller att skapa förutsättningar för små företag att etablera sig och växa på orten. Kommunerna kan t ex försöka hitta lokala riskkapitalister, se över infrastrukturproblem samt skolornas kvalitet, säger Anna Kremel, doktorand, Entreprenörskapsforum.

Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex baseras på uppgifter från Statistiska centralbyrån. Rapporten presenteras i mitten av september. Resultaten för Örebro län offentliggörs redan idag på Entreprenörskapsforums lanseringsmöte av den nya webbplatsen.
Frågor? Anna Kremel, doktorand, Entreprenörskapsforum,  070-263 46 38 , eller Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum,  070-932 01 89 .