Nu har Sverige dubbelt så många entreprenörer!

Att svenskt entreprenörskap följer den positiva trend som inletts sedan några år uppmärksammar februari månads Thulins tabeller. Idag är över åtta procent av befolkningen engagerad i entreprenörskap, dvs en dubbelt så hög andel som för några år sedan. Den anmärkningsvärda ökningen motsvarar över 200 000 personer, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Statistik från Global Entrepreneurship Monitor, GEM, visar att andelen entreprenörer bland den vuxna befolkningen (18-64 år) mellan 2001 och 2007 låg relativt konstant runt fyra procent. Sedan 2010 har andelen stadigt ökat.

 –          Idag är över åtta procent (8,2 %) av befolkningen engagerad i entreprenörskap, dvs en dubbelt så hög andel som för några år sedan. Ökningen är remarkabel och motsvarar över 200 000 personer, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Per Thulin anser att det visserligen finns mycket kvar att göra för att underlätta för företagande, men också anledning att se tillbaka på utvecklingen de senaste åren och konstatera att utvecklingen är mycket positiv.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24.