Ny antologi täcker 20 år av entreprenörskapsforskning

Jubileumsskrift_etta

 

I modern ekonomisk historia går det inte att förbise entreprenörens centrala roll i den samhällsekonomiska utvecklingen. Entreprenörer från Henry Ford och Lars Magnus Ericsson till Bill Gates och Ingvar Kamprad har varit stora tillväxt- och välfärdsskapare. På Småföretagsdagarna lanseras idag en antologi om entreprenörskapsforskningen över 20 år. Professorerna David J Storey, University of Sussex, och Elisabeth Gatewood, Wake Forest University, presenterar sina kapitel om entreprenörskapsforskningens utveckling respektive om kvinnors företagande. Tillsammans pekar bidragen i antologin på entreprenörens betydelse och vikten av fortsatt forskning om entreprenörskap, innovation, industriell dynamik och tillväxt.

Boken 20 years of Entrepreneurship Research – From small business dynamics to entrepreneurial growth and societal prosperity, lanseras idag på Småföretagsdagarna i Stockholm. Antologins författare har alla mottagit The Global Award for Entrepreneurship Research, ett av världens mest prestigefyllda internationella forskningspris. Rapporten behandlar vad som gjorts inom entreprenörskapsforskningen över 20 år och lyfter ett antal frågeområden som återstår att besvaras.

David J Storey, professor vid University of Sussex – som fick priset 1998 – ger i sitt kapitel en kritisk reflektion över utvecklingen inom entreprenörskapsforskningen. Han efterfrågar en än bättre analys för att politiker kostnadseffektivt ska kunna ta beslut om en entreprenörskapspolitik – som främjar en miljö där nya företag skapas – och en näringspolitik där befintliga småföretag kan blomstra. För ett effektivare användande av skattebetalarnas pengar krävs en heltäckande bild över hur den mycket föränderliga och olikartade gruppen av entreprenörer utvecklas över tiden.

Professorerna Elisabeth Gatewood, Wake Forest University, och Patricia Greene, Babson College ­– båda pristagare i Dianagruppen 2007 – jämför i sitt kapitel entreprenörskap i Sverige och USA med fokus på kvinnors företagande. Författarna kommer fram till att policyförslag för att öka både kvinnor och mäns entreprenörskap måste utformas olika beroende på omständigheter i det politiska systemet, påverkan av sociala och religiösa sammanhang samt samspelet mellan olika politiska nivåer. Dessutom måste policyförslagen ta hänsyn till geografiska omständigheter, genus och sociala skillnader för att få ordentligt genomslag.

Ta del av rapporten 20 years of Entrepreneurship Research- From small business dynamics to entrepreneurial growth and societal prosperity.

För intervjuer och kommentarer: kontakta rapportens redaktör Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, tfn 070-932 01 89.

Pressinbjudan! Kl. 16.50–17.30 lanseras antologin på Småföretagsdagarna av David J Storey och Elisabeth Gatewood. Konferensen äger rum på Konserthuset, Grünewaldsalen, Kungsgatan 43, Stockholm.

Antologins författare:
Professor Howard E. Aldrich, University of North Carolina
Professor David B. Audretsch, Indiana University
Professor William J. Baumol, New York University
Professor Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH (redaktör)
Assistant professor Robert N. Eberhart, Stanford University
Assistant professor Charles E. Eesley, Stanford University
Professor Kathleen M. Eisenhardt, Stanford University
Professor Elisabeth Gatewood, Wake Forest University
Professor Patricia G Greeene, Babson College
Professor Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet
Professor Josh Lerner, Harvard Business School
Professor Paul D. Reynolds, Aston University
Professor David J. Storey, University of Sussex
Ekon dr Per Thulin, Entreprenörskapsforum och KTH
Doktoranden Tiantian Yang, University of North Carolina at Chapel Hill