Ny rapport: Delningsekonomin kräver modernisering av regelverk samt fokus på innovation och egenföretagande

Airbnb, TaskRabbit, Uber och FundedByMe är exempel på företag uppbyggda på digitala plattformar inom den nya delningsekonomin. Att traditionella mellanhänder ersätts av dessa spar tid och drar ned kostnader samt möjliggör en exponentiell spridning av skräddarsydda produkter och tjänster, säger Anna Felländer, chefsekonom Swedbank och en av författarna till en ny rapport från Entreprenörskapsforum. Sverige ligger steget före vad gäller specialisering i den digitaliserade kunskapsekonomin, men det krävs mer för att stimulera fortsatt tillväxt. I rapporten lyfter författarna behovet att främja flexibilitet både på arbetsmarknaden och inom utbildningsystemet och att underlätta för företagande och innovation samt behovet av en anpassad lagstiftning.

I rapporten The Sharing Economy – Embracing Change with Caution beskrivs delningsekonomi eller sharing economy, dvs aktiviteter som minskar resursåtgången genom att effektivare utnyttja varor och tjänster genom delning. Digitaliseringen utgör den möjliggörande teknologiska kraften och allt fler går från att själva äga eller kunna allt till att hyra ut och låna både saker och kompetens.

Författarna beskriver delningsekonomin som att den i grunden förändrar de ekonomiska drivkrafterna samtidigt som den utmanar befintliga strukturer.

– Digitaliseringen revolutionerar vårt samhälle. Delningsekonomin kapar mellanhänder på ett för många etablerade branscher dramatiskt sätt. Det sker i en exponentiell takt. Vi behöver möta och förstå de nya förutsättningarna som detta skapar för samhället, företag, arbetstagare och konsumenter, säger Anna Felländer, chefsekonom och en av rapportförfattarna.

Enligt författarna kommer jobb gå förlorade på grund av automatisering och robotisering. Delningsekonomin har potential att ersätta dessa. Därför lyfts ett antal policyåtgärder för att delningsekonomin ska skapa jobb men samtidig trygghet för individen.

  1. Utveckla nya flexibla regelverk – när risken flyttas från traditionella mellanhänder till individen och arbetstagarna ställer det krav på att regelverket moderniseras.
  2. Underlätta för entreprenörskap och innovation – arbetsmarknaden får en allt högre grad av egenföretagare och nya förhållanden mellan konsument och företag uppstår och förvandlar B2C (business to consumer) till P2P (Peer to Peer).
  3. Involvera offentlig sektor i delningsekonomin, genom att tillåta offentligt användande av delningsekonomins tjänster vid sidan av traditionella leverantörers.
  4. Främja flexibilitet på arbetsmarknaden och i utbildningssystemen. Delningsekonomin suddar ut gränser mellan att vara anställd, företagare och konsument. Det finns ett behov av flexibla system som balanseras med skyddsnät för individen.
  5. Undanröj flaskhalsarna på bostadsmarknaden. Dynamiska kluster främjar innovation och sysselsättning.

Ta del av The Sharing Economy – Embracing Change with Caution.

Rapportens författare är:
Anna Felländer, chefsekonom Swedbank
Claire Ingram, doktorand Handelshögskolan i Stockholm
Robin Teigland, docent vid Handelshögskolan i Stockholm