Ny rapport: En 3D-industriell revolution mot regional tillverkning

3D-printing eller additiv tillverkning är en revolutionerande ny teknik där produkterna utvecklas digitalt och sedan tillverkas i skrivare utan krav på storskaliga fabriker eller serietillverkning. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum förutspås utvecklingen av additiv tillverkning kunna leda till en återindustrialisering och regionalisering av den småskaliga varuproduktionen inom ett land.

I rapporten 3D Printing – Economic and Public Policy Implications kartläggs ekonomiska effekter av 3D-printing, framtida användningsområden och tänkbara policyimplikationer.

Tillverkare använder 3D-utskrifter för att dra nytta av den minskade tidsåtgången till marknaden (rapid prototyping), sänkningar i produktionskostnad (minskat avfall och snabb reparation), minskade monteringskostnader (komplexa objekt kan tryckas monterade) och minskade lagerkostnader (objekt produceras på begäran). Dessutom går det att byta produktlinje utan kostnad samtidigt som 3D-printing är arbetskrafts- och materialsnålt.

Fördelarna med additiv tillverkning kan leda till en återindustrialisering och regionalisering av den småskaliga varuproduktionen inom ett land.

 –          TV-apparater och kylskåp kan komma att göras på beställning, från återvunna metaller och material, med hjälp av ett additivt tillverkningsnav i varje samhälle, säger Maureen Kilkenny, professor och Senior Fellow vid National Center for Food and Agricultural Policy, USA.

Författaren understryker även att utbildningsbehovet är stort för att förbereda arbetsplatser och arbetskraft för de nya verksamheter som möjliggörs genom 3D-utskrifter

I Sverige har regeringen via VINNOVA avsatt 400 000 kr för att Umeå universitet ska ta fram en nationell agenda för 3D-teknik och digital direkttillverkning. Motsvarande satsning i Singapore, för att bygga upp ett ekosystem för 3D-printingindustrin i landet, är 500 miljoner dollar. Det finns definitivt utrymme för både stat och näringsliv att uppmuntra såväl mer forskning som stöd för att underlätta den 3D-industriella revolutionen.

Ta del av rapporten 3D Printing – Economic and Public Policy Implications.

För intervjuer och kommentarer:

Rapportens författare: Maureen Kilkenny, professor och Senior Fellow vid National Center for Food and Agricultural Policy, Washington DC, USA, tfn +1 515 450-8991.

Johan Eklund, forskningsledare och docent, Entreprenörskapsforum och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, mobil 070-659 14 06.