Entreprenörer bland de lyckligaste i världen – och allt fler lyckliga i Sverige

Gem2013Företagande är ett tillfredsställande karriärval i hela världen, särskilt för kvinnor i innovationsdrivna ekonomier, enligt den årliga globala rapporten från Global Entrepreneurship Monitor. Dessutom har Sverige allt fler lyckliga, numera 8,2 procent, i alla fall i andelen entreprenörer räknat.

Världens största årliga globala entreprenörskapsundersökning, GEM, lanseras idag och resultaten visar att entreprenörer är bland de lyckligaste människorna i världen när det gäller såväl individuellt välbefinnande som tillfredsställelse med arbetsvillkor. Det är även så att kvinnliga företagare från innovationsdrivna ekonomier – som Sverige – i genomsnitt uppvisar en högre grad av personligt välbefinnande än sina manliga motsvarigheter.

För Sveriges del kan konstateras att lyckan dessutom ökar. Det totala entreprenörskapets nivå, TEA-indexet, ökar från fjolårets 6,4 till årets 8,2 procent. Sedan 2010 då 4,9 procent av befolkningen var i färd med att starta företag eller bedrev aktivt företagande, har Sverige därmed fått 195 000 fler entreprenörer. (När ökningen 2010-2013 relateras till befolkningsstorleken i åldrarna 18-64 år).

 –        Svenskt entreprenörskap är inne i en positiv trend sedan 7-8 år vilket är bra för svensk ekonomi. Lika viktigt är dock att tillväxtambitionerna finns i de nya företagen, det är gasellerna som skapar de flesta nya jobben. Den analysen återkommer vi till i den nationella GEM-rapporten som lanseras i juni, säger Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Om undersökningen: Den 15:e upplagan av den årliga globala GEM-rapporten, som lanseras på Global Entrepreneurship Monitors årsmöte i Santiago, Chile idag, deltog 197 000 personer och cirka 3 800 nationella experter på entreprenörskap. Studien har genomförts i 70 länder och representerar 75 procent av världens befolkning och 90 procent av världens totala BNP.

Den fullständiga GEM-rapporten finns tillgänglig här.

 För intervjuer och kommentarer:

Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH samt redaktör för den nationella GEM-rapporten, tfn 070-932 01 89 (via vd-assistent Lisa Silver).