Ny rapport: Svenska företag toppar i utländska FoU-investeringar

En stor indisk koncern, Tata, köpte 2008 både Land Rover och Jaguar. Samma år skiftade svenska Volvo PV ägare för att hamna hos kinesiska Geely. Samtidigt har svenska Ericsson och Autoliv innovationsorienterade dotterbolag i Kina och Indien. Dessa fall visar – enligt en ny rapport från Entreprenörskapsforum – att det pågår en global omlokalisering av innovativ verksamhet där Sverige ligger i framkant. Med rätt stöd till svenska små och medelstora företag kan potentiella vinster hämtas hem i än högre utsträckning.

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity? beskrivs Sverige som ett av de europeiska länder där företagen har högst engagemang i globala innovationsnätverk. Det gäller forskningssamarbeten, inköp av teknik samt offshoring av forskning och utveckling, FoU. Svenska företag ligger i topp vad gäller FoU-investeringar i Europa, 43 procent. Tvåan Tyskland ligger långt efter, 21 procent. Och när FoU-satsningar utförs inom Sverige sker de ofta i samarbete med internationella partners.

–        Globalisering av innovation är särskilt hög för svenska småföretag – ett av sex svenska innovativa företag med färre än 50 anställda har samarbetat med kinesiska och indiska partners för att utveckla sina innovationer, säger Cristina Chaminade, professor Lunds universitet.

Utlandsbaserad FoU medför högre produktivitetstillväxt och globala forskningssamarbeten kan även kopplas till fler nya innovationer. Den snabba tillväxten av innovationskapacitet i Kina och Indien öppnar därmed möjligheter för svenska företag. Men det finns hinder som begränsar de positiva effekterna. Att styra geografiskt avlägsna innovationsprocesser är kostsamt och komplext. Begränsade resurser och bristande kapacitet hindrar företagen från att maximera potentiella vinster. Beslutsfattare bör därför rikta strategier mot de specifika behov som finns hos små och medelstora företag.

–        Det kan t ex gälla extra stöd för utbildning i internationellt företagande, interkulturell kommunikation och utveckling av teknisk kompetens. Förslagsvis riktas stöden främst mot s k born-globalföretag, säger Davide Castellani, docent Lunds universitet och Perugia University.

Ta del av rapporten The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity?

För intervjuer och kommentarer:

Rapportens författare: Cristina Chaminade, professor CIRCLE Lunds universitet, tfn  046 -222 98 93 och Davide Castellani, docent CIRCLE, Lunds universitet och University of Perugia.