Ny skolrapport: Bättre konkurrens kan främja skolans resultat

UV_turkos_webbI dag presenterar Uppdrag Välfärd rapporten Skolmarknaden – nya vägar framåt av Fredrik Bergström och Emanuel Welander, som undersöker effekterna av ökad konkurrens och valfrihet på skolmarknaden.

Studien inleds med en genomgång av den svenska forskningen om effekten av skolval och friskolor. Forskningen är inte entydig, men pekar något starkare på att den konkurrens som de två reformerna inneburit, har lett till en bättre skola.

 – Det finns lite som tyder på att valfrihet och introducerandet av en skolmarknad har haft negativ påverkan på kvaliteten i skolan, snarare visar studier på det motsatta, säger Maria Adenfelt, forskningsledare, Entreprenörskapsforum.

Rapportförfattarna pekar på tre huvudvägar framåt för att skapa en högkvalitativ skola; ökad information, ökad differentiering/specialisering samt ökad konkurrens.

Det finns idag mycket information att tillgå, men många av de verkligt väsentliga faktorerna saknas, enligt författarna. Det andra förslaget handlar om att skolor borde tillåtas att köpa in undervisning med spetskompetens utifrån.

 – Det här är ett mycket spännande förslag. Om vi kan se till att den främsta kompetensen finns tillgänglig att köpa in för alla skolor, får vi en helt annan möjlighet att sprida de bästa undervisningsmetoderna till fler elever, säger Andreas Bergström, tf VD FORES.

Författarnas tredje förslag är att förbättra konkurrensen på skolmarknaden. Bra skolor bör lättare kunna slå ut skolor som underpresterar och tappar elevunderlag. Skolkonkurser är besvärliga, eftersom eleverna med kort förvarning måste beredas skolgång någon annanstans. Författarna pekar på mjukare varianter som att skolledningen byts ut eller att skolan säljs till nya ägare.

 – Att byta ut skolledningar för skolor som inte levererar en tillräckligt hög kvalitet är viktigt, säger Hans Winberg, Generalsekreterare Leading Health Care.

Rapporten presenteras i dag på ett seminarium på Handelshögskolan i Stockholm. Anmälan kan göras via hemsidan www.uppdragvalfard.se

I dag presenterar Uppdrag Välfärd rapporten Skolmarknaden – nya vägar framåt av Fredrik Bergström och Emanuel Welander, som undersöker effekterna av ökad konkurrens och valfrihet på skolmarknaden.

Studien inleds med en genomgång av den svenska forskningen om effekten av skolval och friskolor. Forskningen är inte entydig, men pekar något starkare på att den konkurrens som de två reformerna inneburit, har lett till en bättre skola.

– Det finns lite som tyder på att valfrihet och introducerandet av en skolmarknad har haft negativ påverkan på kvaliteten i skolan, snarare visar studier på det motsatta, säger Maria Adenfelt, forskningsledare, Entreprenörskapsforum.

Rapportförfattarna pekar på tre huvudvägar framåt för att skapa en högkvalitativ skola; ökad information, ökad differentiering/specialisering samt ökad konkurrens.

Det finns idag mycket information att tillgå, men många av de verkligt väsentliga faktorerna saknas, enligt författarna. Det andra förslaget handlar om att skolor borde tillåtas att köpa in undervisning med spetskompetens utifrån.

– Det här är ett mycket spännande förslag. Om vi kan se till att den främsta kompetensen finns tillgänglig att köpa in för alla skolor, får vi en helt annan möjlighet att sprida de bästa undervisningsmetoderna till fler elever, säger Andreas Bergström, tf VD FORES.

Författarnas tredje förslag är att förbättra konkurrensen på skolmarknaden. Bra skolor bör lättare kunna slå ut skolor som underpresterar och tappar elevunderlag. Skolkonkurser är besvärliga, eftersom eleverna med kort förvarning måste beredas skolgång någon annanstans. Författarna pekar på mjukare varianter som att skolledningen byts ut eller att skolan säljs till nya ägare.

– Att byta ut skolledningar för skolor som inte levererar en tillräckligt hög kvalitet är viktigt, säger Hans Winberg, Generalsekreterare Leading Health Care.

Rapporten presenteras i dag på ett seminarium på Handelshögskolan i Stockholm. Anmälan kan göras via hemsidan www.uppdragvalfard.se

Faktaruta

“Uppdrag välfärd” är ett tvåårigt forskningsprogram som har initierats och genomförts av de tre tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, FORES och Leading Health Care. Programmets syfte är att undersöka hur framtidens välfärdstjänster ska utföras, organiseras, styras och utvärderas. Verksamheten finansieras av en rådgivande referensgrupp som representerar beställare, utförare, personal och brukare. Tack vare den breda uppslutningen säkras forskningsprogrammets oberoende.entreprenorskapsforum-fores-leadinghealthcare