Ny välfärdsrapport om organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg

PRESSMEDDELANDE UPPDRAG VÄLFÄRD

Välfärdens verksamheter är ofta starkt kritiserade. Vi hör om äldre, elever och patienter som av en eller annan anledning kommit i kläm eller ramlat mellan stolarna. Uppdrag Välfärd presenterar idag en rapport av Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, där han använder begreppet organisatoriska mellanrum för att förstå de glapp som finns mellan olika verksamheter. Vi tycker ofta att vi lever i ett helt genomorganiserat samhälle – men tänk om det tvärtom är så att det är ganska glest mellan organisationerna?

Forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd – ett samarbete mellan Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care – lanserar idag rapporten I välfärdsproduktionens gränsland – Organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg.

–          Organisatoriska mellanrum sätter ord på ett fenomen som många känner igen sig i, säger Hans Winberg, generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care. Rapporten pekar på behovet av att foga samman olika delar av tjänsterna, snarare än att dela upp verksamheter och dra alltför skarpa gränser emellan dem.

Rapporten argumenterar för att det lokala sammanhanget, där välfärdens tjänster dagligen produceras och skapar värde, måste stödjas av centrala nivåer.

–          Det är en annan idé än att ensidigt styra uppifrån, men inte detsamma som att vi abdikerar från styrning, säger Andreas Bergström, vice vd för Fores.

Mats Tyrstrup menar att vi fastnat i industrisamhällets logik att dela upp allt i mindre delar, med hjälp av allt skarpare gränsdragning, i förvissningen att bara delarna är bra så blir helheten bra. Men komplexa tjänster, som i välfärdens verksamheter, handlar om att foga samman.

–          Resonemangen i rapporten vänder på perspektiven genom att utgå från lokala sammanhang snarare än enbart behov av mer nationella regelverk, säger Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Rapporten är framtagen som en del i forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd som drivs av Entreprenörskapsforum, Fores och Stiftelsen Leading Health Care som under två år tar fram och presenterar olika forskningsperspektiv på väsentliga välfärdsfrågor.

Ta del av rapporten I välfärdsproduktionens gränsland – Organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg.

För intervjuer och kommentarer: Hans Winberg, generalsekreterare Stiftelsen Leading Health Care, 070-654 18 15.