Nynäshamn – Stockholms läns sysselsättningsraket!

PRESSMEDDELANDE 2009-09-15

Nynäshamns kommun placerar sig på andra plats i Entreprenörskapsforums årliga sysselsättningsindex. Indexet rankar samtliga Sveriges kommuner utifrån var den positiva förändringen i sysselsättningen är störst. Därmed hamnar Nynäshamns kommun bäst i länet och Stockholms län är bäst i landet.

Entreprenörskapsforum har studerat sysselsättningsutvecklingen i Sveriges samtliga kommuner. I rapporten rangordnas kommunernas arbetsmarknader efter nettoförändringar i det privata näringslivet. Nynäshamns kommun placerar sig bäst i Stockholms län, på andra plats i landet, med en sysselsättningsförändring på 8,11 procent mot riksgenomsnittet på 3,2 procent. Nynäshamn följs av Vallentuna och Nacka kommuner på tionde respektive 18:e plats. Tio av 26 Stockholmskommuner hamnar bland de femtio främsta kommunerna i riket.

I årets upplaga av Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex har kommunerna även studerats utifrån andelen kunskapsintensiva branscher och förändringar av sysselsatta i dessa branscher. Därmed utvisas vilka kommuner som tros ha bäst tillväxtpotential. Inom Stockholms län ligger sex kommuner över riksgenomsnittet, 17, 59 procent. Dessa är Södertälje, Stockholm, Danderyd, Solna, Nacka, och Sundbyberg.  Men bäst tillväxt av sysselsatta i kunskapsintensiva branscher har Sigtuna och Salem.

Sysselsättningsindex visar var sysselsättningen skapas respektive försvinner. Statistiken visar t ex att förra årets sysselsättningsraket, Norrtälje kommun, haft en negativ utvecklig och att endast åtta procent av jobben i kommunen finns inom kunskapsintensiva branscher. Sysselsatta i småföretag, 10-49 anställda, ökade mest i Salem, medan de medelstora företagen, 50-249 anställda, växte mest i Vallentuna. I storföretagen med över 250 anställda minskade sysselsättningen i de flesta kommunerna. Småföretagen ökade dock i samtliga länets kommuner

–       Vi kan dra ett antal lärdomar av sysselsättningsindex: jobben skapas i det privata näringslivet och bland de små företagen. Det gäller därför att skapa förutsättningar för små företag att etablera sig och växa på orten. Kommunerna kan t ex försöka hitta lokala riskkapitalister, se över infrastrukturproblem samt skolornas kvalitet, säger Anna Kremel, doktorand, Entreprenörskapsforum.

Entreprenörskapsforums sysselsättningsindex baseras på uppgifter från Statistiska centralbyrån och avser 2007, det senast tillgängliga året när siffrorna finns redovisade på kommunnivå. Hela rapporten presenteras i september. Resultaten för Stockholms län offentliggörs idag på Entreprenörskapsforums lanseringsmöte av den nya webbplatsen.   

090915 SysselsŠttningsindex Stockholm               

Frågor?
Anna Kremel, doktorand, Entreprenörskapsforum,  070-263 46 38.

Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum,   070-932 01 89  .