Pontus Braunerhjelm, ny VD för FSF

PRESSMEDDELANDE 08-03-26

Professor Pontus Braunerhjelm blir ny VD för Forum för småföretagsforskning från och med augusti 2008. Han är för närvarande innehavare av Leif Lundblads donationsprofessur i internationellt företagande och huvudsekreterare i Globaliseringsrådet.

Pontus Braunerhjelm har under många år forskat kring frågor rörande entreprenörskap och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt. Han har också under flera år deltagit i den allmänna debatten kring ekonomiska politiska frågor. Han tillträder tjänsten som VD för FSF i augusti.

– Det är en spännande och viktig uppgift att vidareutveckla och förstärka FSFs roll i det offentliga samtalet. Min övertygelse är att småföretagande, entreprenörskap och innovationer blir allt mer avgörande för hur framtida sysselsättning, tillväxt och välstånd fördelas mellan länder och regioner. Att bidra till kunskapsuppbyggnad kring detta är något av det mest intressanta jag kan tänka mig att arbeta med, säger Pontus Braunerhjelm.

Målet är att göra FSF till den ledande aktören inom forskningsområdet med en tydlig inriktning på policy.

– För att uppnå detta krävs fokus på några centrala frågeställningar kombinerad med en tydligare kommunikation av forskningsresultat. Jag kommer förhoppningsvis att komplettera den betydande kompetens som finns i organisationen med de erfarenheter och kontaktytor som jag skaffat mig i såväl Sverige som internationellt, säger Pontus.

FSF ska utvecklas till den självklara aktören att vända sig till för policyutvecklare, beslutsfattare och andra som professionellt sysslar med ekonomisk utveckling och tillväxt.

– Men vi ska inte endast finnas till hands som en kunskapsresurs, utan också initiera frågor och sätta nya på dagordningen i debatten.

Pontus Braunerhjelm kommer att slutföra sina uppgifter inom Globaliseringsrådet innan han med full kraft ägnar sig år FSF. Han kommer också i fortsättningen vara affilierad till KTH.

För mer information kontakta:
Pontus Braunerhjelm tel   070-9320189   alt.   070-6083213  
Claes Wahlbin, Ordförande Forum för småföretagsforskning, tel   070-812 36 39