Pressinbjudan: Drivkrafter att starta företag – varför väljer färre kvinnor än män att bli egenföretagare?

Mäns företagande är dubbelt så stort som kvinnors. Skillnaden förklaras ofta av att nästan hälften av den svenska kvinnliga arbetskraften är anställd inom den offentliga sektorn. Vad säger forskningen om detta? Stina Eklund och Altin Vejsiu, båda analytiker vid Näringsdepartementet, presenterar en ny studie vid ett seminarium arrangerat av FSF – under namnändring till Entreprenörskapsforum. Monica Lindstedt, grundare och ordf i Hemfrid och Monica Renstig, VD, Women’s Business Research Institute, kommenterar.  

På ett lunchseminarium tisdagen den 16 juni presenterar Stina Eklund och Altin Vejsiu, båda verksamma som analytiker vid Näringsdepartementet, en studie på temat ”Drivkrafter att starta företag: ett genusperspektiv”.

Kommenterar gör Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande i Hemfrid. Hon har även varit VD i flera företag inom mediesfären samt var med och startade tidningen Metro. Även Monica Renstig, VD, Women’s Business Research Institute och författare och journalist, ger synpunkter och kommentarer.

Moderator är Pontus Braunerhjelm, VD, FSF, och professor, KTH.

Tid och plats: tisdagen den 16 juni kl. 12.00-13.15 hos FSF, Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm. Lunchmacka serveras från kl. 11.45.

För anmälan och frågor, kontakta: Pernilla Norlin, kommunikationschef, FSF,  070-144 55 64 , skicka e-post.