Pressinbjudan: En innovationsstrategi för Sverige

Den 29 november lanseras årets Swedish Economic Forum Report – En innovationsstrategi för Sverige. Mattias Uhlén, professor, företagare och entreprenör, Saeid Esmaeilzadeh, professor och VD, Serendipity Innovations och Susanne Ås Sivborg, GD, PRV, m fl diskuterar hur det svenska innovationsklimatet kan förstärkas med Entreprenörskapsforums forskare. Vid konferensen bollas en rad nya idéer och förslag in till regeringens kommande innovationspolitiska strategi.

Välkommen till konferensen där forskare, riskkapitalister, entreprenörer och politiker diskuterar:

  • Vad betyder innovationer för ekonomins utveckling?
  • Är innovativa företag ett särskilt släkte?
  • Finns det mönster och myter kring innovationer och patent?
  • Vilken roll spelar riskkapital och universitet/högskolor för kommersialisering av innovationer?
  • Hur bör en ny innovationspolitisk agenda se ut?

Medverkar på konferensen gör: Martin Andersson, docent, IHH i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola, Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor, KTH, Charlotta Dahlborg, projektledare och och doktorand, Unit for Bioentrepreneurship, KI, Olof Ejermo, docent, Lunds universitet, Saeid Esmaeilzadeh, professor i kemi och VD, Serendipity Innovations, Hans Lööf, professor, KTH, Anders Nyberg, politiskt sakkunnig hos näringsminister Maud Olofsson, Lars Persson, docent och vice VD, IFN, Pernilla Rönnberg, VD och grundare av Estelle & Thild, Mattias Uhlén, professor i mikrobiologi och entreprenör, KTH, Karl Wennberg, fil dr, Handelshögskolan i Stockholm och Ratio, Susanne Ås Sivborg, GD, Patent- och Registreringsverket, och Thomas Åstebro, professor, HEC Paris.

När? Måndag 29 november kl 13.30–17.00, med efterföljande mingel.
Var? Konferens 7A, Strandvägen 7A, Stockholm
Hur? Anmälan till Pernilla Norlin, 070-144 55 64.

Läs hela konferensprogrammet.