Pressinbjudan: Generationsskifte i näringslivet – regionernas utarmning?

Sextio procent av alla privatägda företag behöver skifta ägare under de närmaste åren. Tre unga forskare startar i dagarna ett flerårigt forskningsprojekt om generationsskiftesprocesser i samarbete med Entreprenörskapsforum. På ett lunchseminarium presenterar forskarna huvuddragen i det högaktuella projektet. Catharina Håkansson Boman, stabschef hos näringsministern, och Lars Jagrén, chefekonom, Företagarna, kommenterar.

En stor del av alla privatägda företag behöver skifta ägare under de närmaste åren. Många av dessa företag är familjeföretag. Samtidigt vet vi att dagens ungdomar inte väljer att driva företag i samma utsträckning som den generation av 40-talister som nu går i pension.

På ett lunchseminarium arrangerat av CeFEO, Entreprenörskapsforum och Företagarna diskuteras frågor som:

  • Hur påverkas det regionala och nationella företagandet av den kommande generationsväxlingen i näringslivet?
  • Vad avgör om företaget säljs, läggs ned eller behålls i familjen?

Medverkar gör: Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, Karin Hellerstedt, ekon dr, Internationella handelshögskolan i Jönköping, Catharina Håkansson Boman, stabschef hos näringsministern, Lars Jagrén, chefekonom, Företagarna, Mattias Nordqvist, docent, Internationella handelshögskolan i Jönköping, och Karl Wennberg, ekon dr, Handelshögskolan i Stockholm och Imperial College i London. 

Moderator är Ulrika Stuart Hamilton, vice VD, Entreprenörskapsforum.

När och var? Måndagen den 14 december kl. 11.30-13.30 i Kungstornet konferens,  Kungsgatan 33, 2 tr, Stockholm.

Anmäl dig till Pernilla Norlin, 070-144 55 64. Konferensen är kostnadsfri.