Pressinbjudan: Klusters betydelse i finanskrisens tid

– ersätts bilindustriklustret av miljöteknik eller måste vi tänka om

Kluster består främst av små- och medelstora företag som medvetet eller omedvetet hjälper varandra, skapar sysselsättning, innovationer och helt nya affärer inom sitt område. I Sverige har vi bl.a. kluster inom skogsindustri i Värmland, s.k. life sciences i Uppsala och bilindustri i Västsverige. Men i och med utvecklingen i Saab och Volvo kan det senare klustrets framtidsutsikter ifrågasättas. Vilken slags klusterpolitik bör Sverige föra för att säkra framtida konkurrenskraft?

Christian Ketels, fil. dr. Harvard Business School och professor Michael E. Porters närmaste medarbetare, gästtalar om dynamiska kluster genom samverkan mellan små och stora företag. Christian Ketels är även medförfattare till 2009 års ”Nordic Globalization Barometer” som presenteras vid de nordiska statsministrarnas möte på Island den 26-27 februari.

Pontus Braunerhjelm, vd, FSF, professor, KTH och huvudsekreterare, Globaliseringsrådet, modererar mötet.

Varmt välkommen till Stockholms nya mötesplats för spännande policydiskussioner!

Anmäl dig senast 4 mars till Entreprenörskapsforum.