Pressinbjudan: Kvinnors företagande – så funkar det!

Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister, diskuterar kvinnors företagande på Entreprenörskapsforums seminarium onsdagen den 8 december. Medverkar gör även Siri Terjesen, docent, Indiana University, som presenterar resultat från flera studier om kvinnors entreprenörskap, liksom Cecilia Bergh, med dr och koncernchef, Mando Group AB. Seminariet modereras av Entreprenörskapsforums VD Pontus Braunerhjelm, även professor KTH.

På seminariet diskuteras:

  • Vad är typiskt för kvinnors företagande och hur skiljer det sig från mäns?
  • Vad betyder ekonomiska, sociala och miljömässiga bakgrundsvariabler för nyföretagande bland kvinnor?
  • Vilken inverkan har sociala strukturer för entreprenörskap?
  • Hur kan politiken bidra till ett ökat entreprenörskap bland kvinnor?

När? Onsdag 8 december kl 14.30–16.00.
Var? Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, 2 tr, Stockholm
Hur? Anmälan till Pernilla Norlin, 070-144 55 64. 

För hela programmet, se Entreprenörskapsforums webbplats.