Pressinbjudan: Så skapas regional innovationskraft!

jarnvag_webbProduktivitet och innovativitet förklaras bl a av regional storlek, samverkan i nätverk och rörlighet inom regionerna. Universitetens roll, infrastruktursatsningar och tillgång till regionalt riskkapital är också viktiga förutsättningar för innovation. Det tredje och sista seminariet i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0 fokuserar på entreprenörskap och regional utveckling.

Seminariet inleds med forskarpresentationer följda av en paneldiskussion. Bl a diskuteras:

  • Hur kan den regionala resursbasen för innovation främjas?
  • Kan infrastruktursatsningar och reformerad arbetsrätt stimulera regionala nätverk, rörlighet och utveckling?
  • Vad betyder regionala universitets och högskolors möjlighet till specialisering för regional tillväxt? Och hur kan de bättre samverka med det lokala näringslivet?

Medverkande:
Martin Andersson, docent Jönköping International Business School
Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH
Göran Lindqvist, ek dr Handelshögskolan i Stockholm
Madelene Sandström, GD KK-stiftelsen
Malin Svensson, politiskt sakkunnig Näringsdepartementet
Ylva Williams, VD SSCI, Stockholm Science City

Plats: Restaurang Kalori, Malmskillnadsgatan 50, Stockholm.
Tid: tisdagen den 14 juni kl 08.15-10.00. Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00.
Anmälan: Görs till Pernilla Norlin, 070-144 55 64.