Pressinbjudan: Så tas innovativa företag till en internationell marknad

Erik Odén, Mantex, Pär Hedberg, STING, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, diskuterar hur innovativa företag internationaliseras på ett seminarium den 15 november. Tre unga och lovande forskare presenterar dessutom var sin studie på temat småföretag och internationalisering.

”Export och internationalisering i Svenska småföretag”, ”Hur har småföretags internationalisering förändrats?”, och ”Hur påverkar internationalisering tillväxt i företag i Sverige och utomlands?” Det är frågor som Martin Anderson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, CESIS, KTH och Blekinge Tekniska Högskola, Sara Melén, Handelshögskolan Stockholm, och Lucia Naldi, Bocconi University och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, diskuterar på seminariet.

Forskarpresentationerna följs av en diskussion om att ta innovativa företag till en internationell marknad. Här medverkar Erik Odén, VD, Mantex, Pär Hedberg, VD, Stockholm Innovation and Growth, STING, och Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum och KTH.

När? Måndag 15 november kl 13.30–15.30, med efterföljande tilltugg.
Var? Entreprenörskapsforum, Södra kungstornet, Kungsgatan 33, 2 tr.
Hur? Genom att mejla anmälan till mikael.jorstig@entreprenorskapsforum.se

Seminariet är ett samarrangemang mellan Entreprenörskapsforum, affärsinkubatorn STING och Open Entrepreneurship och är kostnadsfritt.