Pressinbjudan: Spelregler som främjar småföretagande: skatter, regelverk och kommersialisering

Spelregler_bildFör att kunskapssatsningar ska kunna resultera i nya och växande företag, ökade arbetstillfällen och investeringar, måste de generella förutsättningarna för företagande och entreprenörskap finnas på plats. Det andra seminariet av tre i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0 fokuserar på kunskapsomvandlande insatser.

Seminariet inleds med två forskarpresentationer följda av en paneldiskussion. Bl a diskuteras:

• Hur kan skattesystemet utformas så att det främjar innovation?

• Hur kan konkurrensförutsättningar och regelverk förändras så att de stimulerar entreprenörskap?

• Hur bör fasta långsiktiga spelregler för immateriella rättigheter se ut?

Medverkande:
Pontus Braunerhjelm
, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH, Johan Eklund, fil dr Internationella Handelshögskolan i Jönköping, CECIS och Ratio, Hans Peter Larsson, skatteexpert PwC, Sten Nyberg, chefekonom, Konkurrensverket, Anita Roll, VD Qtema AB, Roger Svensson, docent Institutet för Näringslivsforskning.

Plats: Restaurang Kalori, Malmskillnadsgatan 50, Stockholm.
Tid: tisdagen den 17 maj kl 08.15-10.00. Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00.
Anmälan: Görs till Pernilla Norlin, pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se, 070-144 55 64.