Pressinbjudan: Svenska resultat från unik global entreprenörskapsstudie

– lansering av den första Sverigerapporten på tio år

GEM webbÖver 80 länder har sedan 1999 medverkat i forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM, i en årlig mätning och analys av den globala entreprenöriella aktiviteten. Sverige finns med i undersökningen som ger en omfattande och jämförande bild av entreprenörskap och företagande mellan länder och över tid. I 2010 års globala undersökning konstaterades att 250 miljoner människor var involverade i företagande i tidiga skeden. Hur ser det ut för Sverige? Det får du veta vid rapportlanseringen på torsdag den 30 juni hos Entreprenörskapsforum. Elisabeth Thand Ringqvist, Företagarnas nya VD, kommenterar.

Sedan 2010 ansvarar Entreprenörskapsforum för de årliga svenska undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Resultaten presenteras i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder.

För Sveriges del kan noteras att möjligheterna för företagande bedöms ha stärkts under perioden och anses stå sig väl i ett internationellt perspektiv. Samtidigt är det faktiska nyföretagandet lågt – bland samtliga länder rankas Sverige på 47 plats och bland de 22 industriänderna på 14 plats – vilket tyder på att ramvillkoren för entreprenöriell verksamhet fortfarande upplevs som svaga och att ingen entreprenörsdriven norm ännu etablerats i Sverige.

På seminariet presenteras fler resultat och en diskussion om följande frågor hålls:

  • Hur ser de svenska entreprenörerna på förväntad sysselsättningstillväxt, internationalisering och innovation?
  • Hur ser svenska entreprenörers attityder och förväntningar ut i en internationell jämförelse?
  • Vilka slutsatser kan dras för den ekonomiska politiken? Vilka förändringar behövs för finansieringsmöjligheter och regleringar? Vilka justeringar i utbildningssystem och attityder skulle gagna entreprenörskapet?

Medverkar gör: Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor KTH, Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum, Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna, och Per Thulin, ekon dr KTH och Entreprenörskapsforum.

Plats: Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, 2 tr, Stockholm.
Tid: torsdagen den 30 juni kl 10.00-12.00. Kaffe serveras från kl 09.45.
Anmälan: Görs till Pernilla Norlin, kommunikationschef, 070-144 55 64.