Pressinbjudan: Utbildning och forskning i världsklass

– en del av ett innovationspolitiskt ramverk

Varmt välkommen till det första seminariet av tre i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0. På seminariet diskuteras förslag om åtgärder som för upp Sverige i toppen av utbildningsskalan. Kunskapsstärkande insatser står i fokus och vi får ta del av den senaste svenska och utländska forskningen på området, erfarenheter från Finland som toppar de internationella PISA-undersökningarna samt rekommendationer och reflektioner från en namnkunnig panel.

På seminariet diskuteras:

  • Vilka åtgärder behövs för att Sverige ska kunna konkurrera kompetensmässigt i en globaliserad ekonomi?
  • Hur får innovation tillräcklig omfattning i forskningspolitiken?
  • Behövs statliga teknik- och forskningssatsningar på områden där vi är starka (vetenskapliga publiceringar, patent och företagsetableringar)?
  • Hur kan innovativa processer vid svenska universitet och högskolor stödjas?

Medverkar gör: Rita Asplund, docent och ansvarig för programmet för arbetsmarknad och utbildningens ekonomi vid Näringslivets forskningsinstitut ETLA, Finland, Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor, Peter Gudmundsson, rektor KTH, Peter Honeth, statssekreterare hos utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund med ansvar för högre utbildning och forskning, Catharina Håkansson Boman, statssekreterare hos näringsminister Maud Olofsson med ansvar för forskning, innovation, näringslivsutveckling, entreprenörskap och regelförenkling, och Karl Wennberg, ekon dr, Handelshögskolan i Stockholm och Ratio

Plats: Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Tid: Fredagen den 6 maj kl 08.15-10.00. Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00.

Anmälan: Görs till Pernilla Norlin, kommunikationschef, 070-144 55 64.