Pris till norrländsk forskning om små företags nätverk

PRESSMEDDELANDE 10-02-04

Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets pris till unga entreprenörskapsforskare 2010 tilldelas i år docent Joakim Wincent, verksam vid forskningsämnet Entreprenörskap, Luleå tekniska universitet, samt vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Joakim Wincent disputerade 2006 med en avhandling om strategiska nätverk bland mindre företag. Hans intresse för samverkan och nätverk kombineras också med ett forskarintresse för entreprenören som individ. Det handlar bland annat om den passion som många entreprenörer drivs av och hur entreprenörer kan hantera en extrem arbetsroll när de grundar sina företag.

I priskommitténs motivering till Ungt Forskarpris står det bland annat:

”Joakim Wincent har under sin forskarkarriär således uppvisat stor talang och skicklighet i forskning rörande företagsamhet och företagsutveckling. Han har med ett imponerande antal betydelsefulla forskningsresultat lämnat viktiga bidrag till såväl forskare som andra en bredare krets personer som är intresserade av företagandets villkor.”

Unga Forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare är instiftat av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Priset är på 50 000 kronor och delas ut årligen sedan 2003 till en ung svensk forskare för att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet.

Ytterligare information:
Mikael Jorstig, Entreprenörskapsforum, 070-226 00 50