Regleringar av finansiella marknader riskerar motverka sitt syfte

PRESSMEDDELANDE 2013-11-06                   

Det kan vara mer effektivt att använda sig av tumregler och enkla principer än att förlita sig på omfattande och svåröverskådliga regelverk och riskanalyser. Det visar forskning på komplexa system och beslutsfattande under genuin osäkerhet. Trots detta bemöts den ökande komplexiteten på dagens finansiella marknader med ett allt mer detaljerat regelverk.

Reglerna på de finansiella marknaderna har blivit så komplexa att de riskerar att motverka sitt syfte och därigenom bl a försämra för små- och medelstora företag. Detta finner Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH och Johan Eklund, docent Entreprenörskapsforum och Handelshögskolan i Jönköping i artikeln Hunden, frisbeen och optimala regleringar som idag publiceras i Ekonomisk Debatt.

–      Vår slutsats är att de reglerande myndigheterna och aktörerna måste ta till sig insikterna kring svårigheterna att styra komplexa system genom regleringar, säger Pontus Braunerhjelm.

Ta del av artikeln Hunden, frisbeen och optimala regleringar

Kontakta Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, 070-932 01 89.
Kontakta Johan Eklund, docent Entreprenörskapsforum och Handelshögskolan i Jönköping, 070- 659 14 06