Skuggskatteutredning: Skatteförslaget värt att rädda, men glöm inte entreprenörerna

Regeringen måste snart ta ställning till ett förslag till dramatiskt ändrad bolagsbeskattning. Entreprenörskapsforums skuggskatteutredning har granskat hur Företagsskattekommitténs förslag förväntas påverka förutsättningarna för det svenska entreprenörskapet. Förslaget innebär den största förändringen av företagsbeskattningen på 20 år.

Skuggskatteutredarna anser att förslaget är elegant men för radikalt för att införas fullt ut den 1 januari 2016. De föreslår därför flera kompletteringar till en rimlig prislapp. 

webbetta_skatterapportEntreprenörskapsforum har uppdragit skatteexperter och forskare att analysera bolagsskattereformen ur ett entreprenörsperspektiv. Forskarna anser att huvudförslaget, ett slopande av företagens ränteavdrag, är rimligt och kommer att gynna företagande och samhällsekonomi på sikt. Samtidigt tillåter i stort sett alla industrialiserade länder idag betydande ränteavdrag för företag.

 –        Slopandet av alla avdrag som inte motsvaras av intäktsräntor blir i praktiken ett fullskaleexperiment, säger Arvid Malm, forskare på Entreprenörskapsforum och KTH.

Skuggskatteutredarna föreslår därför att regeringen bör gå fram försiktigare än vad kommittén föreslår. Företag bör kunna välja att trappa ner ränteavdragen stegvis under tre år. Dessutom lägger de fram flera förslag till kompletteringar, bland annat:

1) Även andra kapitalskatter, till exempel optionsbeskattningen borde ses över.

2) Finansieringen av förslaget måste ändras så att existerande förlustavdrag inte halveras.

3) Effekterna på bostadsbyggandet måste hanteras, då just fastighetssektorn är högt belånad.

Skuggskatteutredarna är:  

Dan Johansson, professor, Örebro Universitet
Hans Peter Larsson, skattejurist och partner, PwC Tax
Arvid Malm, forskare, Entreprenörskapsforum och KTH (red.)
Erik Norrman, skatteforskare Lunds Universitet
Tino Sanandaji, forskare, IFN
Mikael Stenkula, forskare, IFN

Ta del av rapporten Företagsskattekommittén och entreprenörskapet – en kommentar till Företagsskattekommitténs arbete med utgångspunkt i effekterna på entreprenörskapet i Sverige

Ta del av skuggskatteutredarnas debattartikel i SvD

För intervjuer och kommentarer:  Arvid Malm, 073-687 08 16