Svenska entreprenörer väljer att vara anställda!

Entreprenörskapet växer i Sverige men svagare än i andra länder, visar årets Global Entrepreneurship Monitor. Särskilt kvinnors företagande har ökat. Undersökningen visar också att svenska entreprenörer har relativt låga ambitioner avseende tillväxt.

– Paradoxalt nog anser svenskarna att det finns goda möjligheter att starta företag samtidigt som nyföretagandet är relativt lågt och tillväxtambitionen svag i unga företag. Istället får den entreprenöriella ådran utlopp i befintliga företag, säger Pontus Braunerhjelm.

Årets undersökning pekar på tre faktorer som är specifika för Sverige:

  • Sverige placerar sig överlägset i topp när det gäller anställd personal som definierar sig som entreprenöriella, dvs. det som brukar kallas intraprenörskap. Ungefär 12 procent av befolkningen anser sig vara entreprenöriella, vilket är tre gånger fler än genomsnittet för övriga länder.  Den höga andelen entreprenöriella anställda är sannolikt en avgörande förklaring till att våra globala storföretag ständigt kan förnya sig och vara fortsatt konkurrenskraftiga.
  • Sverige ligger i topp när det gäller individer som säger sig kunna identifiera en god affärsmöjlighet i sitt närområde, hela 70 procent av den vuxna befolkningen. Många av dessa (49 procent) säger sig också ha kompetens att starta och driva ett företag.
  • Trots detta är entreprenörskapet relativt lågt i en internationell jämförelse. De entreprenörer som kommer fram har relativt låga tillväxtambitioner mätt som nya jobb och internationalisering.

Global Entrepreneurship Monitor är världens största entreprenörskapsundersökning. Studien mäter attityder, aktiviteter och ambitioner och baseras på 140 000 intervjuer i 54 länder, motsvarande 85 procent av världens BNP. I Sverige har 3 100 personer intervjuats. Det svenska GEM-teamet har letts av professor Pontus Braunerhjelm.  

Ladda hem årets rapport: Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2012 (pdf)

För mer information kontakta:
Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och professor vid KTH
Telefon: 070 – 932 01 89
pontus.braunerhjelm@entreprenorskapsforum.se