Sverige i globala värdekedjor – starkare på kemiska produkter och transportmedel

PRESSMEDDELANDE 2014-05-06

Thulins_tabeller_banner_smal

 

Hur svensk inkomst och svenska jobb påverkas av att delta i globala värdekedjor ger en god uppfattning om hur landets konkurrenskraft utvecklas och var våra komparativa fördelar ligger, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, i maj månads Thulins Tabeller. Han tillägger att Sverige fått betydligt starkare komparativa fördelar inom kemiska produkter och transportmedel.

– Bruttoexport har blivit ett trubbigt mått på ett lands internationella konkurrenskraft. I takt med globaliseringen och en allt mer fragmenterad produktionsstruktur består exporten allt oftare av tidigare importerade varor och tjänster, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Tillväxtanalys har därför tagit fram statistik över svenskt deltagande i globala värdekedjor. Statistiken visar att Sverige har komparativa fördelar inom kemiska produkter, stål och metaller, maskiner, elektroniska produkter och transportmedel. Sverige har också fått betydligt starkare komparativa fördelar inom kemiska produkter och transportmedel, när måttet baseras på inkomst från globala värdekedjor. Om analysen utgår från bruttoexport noteras dock ingen förändring för dessa branscher.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24.