Ung forskning om entreprenöriell passion och företagartraditioner prisas

Unga_forskarpriset2013Entreprenörskapsforums pris till unga entreprenörskapsforskare 2013 delas mellan Lina Andersson (numera Aldén), Linnéuniversitetet och Sara Thorgren, Luleå Tekniska Högskola.

Lina Andersson har bidragit till att öka kunskaperna om entreprenörskap och företagande bland olika grupper på svensk arbetsmarknad. Hennes forskning har bl a varit inriktad på att studera entreprenörskap bland utrikesfödda och hur företagartraditioner bland utrikesfödda går i arv över generationer.

Sara Thorgrens forskning har fokuserat på relationer mellan organisationer kopplat till entreprenörskap, men även studier där entreprenören själv satts under forskarluppen. Under senare tid har hon inriktat sin forskning på entreprenöriell passion i projektbaserade sammanhang.

–   Lina Andersson och Sara Thorgren tillhör Sveriges ledande unga entreprenörskapsforskare och har båda publicerats i tidskrifter av hög kvalitet, säger professor Bo Carlsson, Case Western Reserve University, Ohio, och ordförande i den kommitté som utsett pristagarna.

Lina Andersson disputerade 2009 och Sara Thorgren 2010 och är idag verksamma som forskare vid Linnéuniversitetet respektive Luleå Tekniska Högskola.

Unga forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare delas ut årligen av Entreprenörskapsforum. Priset är på 50 000 kronor och har sedan 2003 uppmuntrat ung svensk forskning inom entreprenörskapsfältet.

Ytterligare information:
Mikael Jorstig, Projektledare, Entreprenörskapsforum, 070-226 00 50.

Lina Andersson, 070-833 84 02. Ta del av en översikt av Linas forskning.

Sara Thorgren, 0920-49 23 42. Läs mer om Sara Thorgren