Ung forskning om näringslivsdynamik belönas med 50 000 kr

PRESSMEDDELANDE 09-01-28

Kristina Nyström, verksam vid KTH och Ratioinstitutet, tilldelas 2009 års FSF- NUTEK-Pris som årligen tilldelas en ung svensk forskare som gjort utmärkande insatser inom entreprenörskapsfältet. Priset är på 50 000 kr.

Hur föds och dör ett företag? Kristina Nyström disputerade i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2006 med en avhandling om näringslivsdynamik, med fokus på start och nedläggning av företag i den svenska ekonomin. Sedan 2007 är hon biträdande lektor i nationalekonomi vid KTH och även verksam vid Ratioinstitutet.

Idag får Kristina Nyström FSF-NUTEK-Priset som sedan 2003 utdelas till en ung svensk forskare för att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet. Kristina Nyström får det prestigefyllda priset för sin forskning om näringslivsdynamik. Ett viktigt fynd i hennes forskning är att företag startar och överlever enligt samma grundläggande mönster i olika delar av landet. Samtidigt går det att skönja skillnader mellan näringsstrukturer i olika regioner. 

–      Nyström visar i sin forskning att kopplingen till utbildning och den geografiska närheten till kunskap är viktiga faktorer för vår förståelse av entreprenörskapets anatomi, säger professor Magnus Henrekson, ordförande i priskommittén.

Nyströms forskning riktar också ljuset mot entreprenörskapets och nyföretagandets bidrag till ekonomisk tillväxt.

Två år efter sin disputation har Kristina Nyström en omfattande publicering i internationella tidskrifter.

FSF-Nutek-Priset delas ut vid FSFs Småföretagsdagar i Örebro den 28 januari.

Mer information om FSF-NUTEK-Priset (numera Unga forskarpriset)  finns på prisets webbplats.