VINNOVA och Melker Schörling nya finansiärer av prestigefyllt forskarpris

Global Award_nyhet

 

Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA tillsammans med näringslivsprofilen och entreprenören Melker Schörling blir nya finansiärer 2013-2015 av det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research: Ett pris som årligen belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap. Melker Schörling är styrelseordförande i Melker Schörling AB, Hexagon AB, Securitas AB, AAK AB, HEXPOL AB och Entreprenörskapsforum.

Årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research offentliggörs på Småföretagsdagarna i Örebro i morgon den 5 februari. Redan nu offentliggörs att uppsättningen organisationer bakom priset har förändrats.

Global Award for Entrepreneurship Research tilldelas årligen en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är, med sin globala ansats och en prissumma på 100 000 euro, unikt i sitt slag. Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär VINNOVA och donator Melker Schörling.

– Det är viktigt att stödja forskning som är avgörande för världens ekonomiska utveckling framöver. Global Award for Entrepreneurship Research fyller indirekt en viktig roll när det gäller att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap, innovation och i förlängningen tillväxt, säger Melker Schörling i en kommentar till varför han är ny donator till priset.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm den 15 maj.

För mer information, besök prisets webbplats.

För ytterligare information:
Mikael Jorstig, Global Award for Entrepreneurship Resarch, +46 70 226 00 50.