Ytterst oroväckande med riskkapitalmarknad i fritt fall

Thulins_tabeller_banner_smalPRESSMEDDELANDE 2013-12-05

I månadens Thulins Tabeller framkommer att de privata riskkapitalinvesteringarna har minskat med närmare 70 procent under de senaste fem åren. En liknande nedgång syns i antalet riskkapitalföretag och det informella riskkapitalet kompenserar inte tappet. Detta samtidigt som nystartade företag i den högteknologiska sektorn – och som ofta behöver smart kapital – är en central del för landets ekonomiska utveckling. En riskkapitalmarknad i fritt fall är därför ytterst oroväckande, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Färsk forsning visar att:

  • Privata riskkapitalinvesteringar har minskat med närmare 70 procent under de senaste fem åren, från 3,3 miljarder kronor 2007 till 1,0 miljarder kronor 2012.
  • Antalet riskkapitalföretag verksamma på den svenska marknaden har minskat med 65 procent mellan 2002 och 2011.
  • Den informella riskkapitalsektorn kunde delvis kompensera för tappet mellan 2006 och 2011. År 2012 bröts trenden och tillgången till informellt riskkapital föll med över 50 procent jämfört med året innan.

– En privat riskkapitalmarknad i fritt fall måste ses som ytterst oroväckande, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24.