Pressrum

Publiceringsdatum: 2017-10-04

Ny PS: Komplettera BNP för bättre ekonomisk-politiska beslut

ON, OKT 04, 2017 08:59 CET

Sedan 2014 använder USA GO – Gross Output – som ett kompletterande mått till BNP. G7-länderna är på gång att ta efter. GO, som kan översättas till BP, bruttoproduktion, är ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten i en nation. Enligt Mark Skousen, en av världens mest inflytelserika ekonomer som introducerat BP i USA, flyttas fokus från hushållen och den privata konsumtionen till företagens investeringar, innovation och entreprenörskap, det som faktiskt driver ett lands totala ekonomiska utfall.

BP är inte ett alternativt mått till BNP utan ett komplement. Utöver att det ger ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten har BP ytterligare ett värde.

- BP har visat sig vara en konjunkturindikator som i USA föregår BNP med i genomsnitt 12 veckor. Det bör förse beslutsfattare med bättre underlag för den ekonomiska politiken, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH som bjudit in Mark Skousen att hålla en Schumpeter-föreläsning.

BP kompletterar sedan 2014 amerikansk BNP-statistik och tas fram av BEA (U.S Bureau of Economic Analysis). Flera G7-länder diskuterar för närvarande ett användande av måttet.

Mark Skousen är presidential fellow vid Chapman University i Kalifornien. Han har undervisat vid Columbia Business School och var tidigare ekonomisk analytiker för Central Intelligence Agency, CIA. Han tog sin PhD i nationalekonomi vid George Washington University. Mark Skousen är författare till över 25 böcker, bl a The Structure of Production och Making of Modern Economics. Han blev nyligen utnämnd till en av världens mest inflytelserika levande ekonomer.

Ta del av GO Beyond GDP. Introducing Gross Output as a Top-Line in National Income Accounting .  

För intervjuer om BP: Johan Eklund , 070-659 14 06.

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se

 


Följ oss på: