Pressrum

Publiceringsdatum: 2020-05-27

I april hade nästan 60 000 personer varslats i Sverige i samband med coronakrisen. Under rådande omständigheter önskas en ökad rörlighet mellan jobb. Men omställningen kräver att individer hamnar i relaterade jobb för att nyttja sitt uppbyggda humankapital. Varslad personal i en bransch kan sällan gå direkt över till bristyrken i andra branscher. I Entreprenörskapsforums serie på temat Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin föreslås konkreta strategier för hur drabbade individer ska komplettera sitt humankapital för att uppnå större flexibilitet.

 

I Omställning till relaterade branscher: Var finns produktiva alternativ för coronakrisens varslade och

vilka insatser behövs? beskrivs hur de som blir av med sina jobb under krisen bör hitta nya jobb inom sitt kompetensknippe, det vill säga i branscher och yrken där de kan använda en större del av sina tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter.

 

- Det är inte säkert att det är en bra idé att gå tillbaka till samma bransch som man lämnade. Erfarenheter visar att det då finns en förhöjd risk att bli av med jobbet igen, säger en av artikelförfattarna Martin Henning, professor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

 

I artikeln uppmanar författarna Myndigheten för yrkeshögskolan och andra utbildnings- och fortbildningsleverantörer att arbeta för korta kompletterande utbildningar samt att understödja ett aktivt omställningsarbete.

 

- En central fråga för produktiv omställning är att identifiera vad en individ nästan kan för att bredda sina kompetenser och öka möjligheten att röra sig över längre avstånd i sitt kompetensknippe, säger en av artikelförfattarna Rikard Eriksson, professor vid Umeå universitet.


Ett av de största hindren för kompetensutveckling under normala konjunkturella förhållanden är enligt författarna brist på tid och möjlighet, både för individer och företag. Uppmaningen är att dra nytta av den lägre takten i ekonomin under coronakrisen för att uppgradera det humankapital som utgör den svenska ekonomins viktigaste konkurrensfördel.

 

Ladda ned: Omställning till relaterade branscher: Var finns produktiva alternativ för coronakrisens varslade och vilka insatser behövs?


För intervjuer och kommentarer:

Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi, Umeå universitet, 070–2355009
Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 073–0985305

 

Entreprenörskapsforum söker korta policyförslag och idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin (1 000–2 500 ord på svenska) Alla inkomna förslag granskas av forskare och accepterade förslag publiceras löpande och görs fritt tillgängliga via https://entreprenorskapsforum.se/efterpandemin/


Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Entreprenörskapsforum, Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm, Stockholms län 11453, Sverige
Avregistrera


Följ oss på: