Pressrum

Publiceringsdatum: 2020-04-20

Entreprenörskap är av yttersta vikt vid ekonomisk återhämtning. I ljuset av den pågående krisen är det bekymmersamt att trots en ökning från 2018 – från 6,8 procent till 8,3 procent 2019 – ligger det svenska entreprenörskapet fortfarande lågt jämfört med andra liknande länder. Det finns även skäl att ifrågasätta hur robust det svenska entreprenörskapet är. Ökande global konkurrens, låga tillväxtambitioner och avtagande effekter av tidigare reformer utgör betydande utmaningar framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

 

Årets GEM-rapport visar det svenska entreprenörskapets utveckling och ambitioner sedan 2000-talets början samt lyfter policyförslag för ett långsiktigt reformarbete för att främja entreprenörskap.

 

- Entreprenörskapets vikt för den ekonomiska återhämtningen efter en kris är särskilt viktigt. Då är det extra bekymmersamt med svaga resultat vad gäller kvinnors entreprenörskap och svenska entreprenörers tillväxtambitioner, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH, BTH samt redaktör för rapporten.

Rapporten visar att 10,6 procent av män­nen och 5,8 procent av kvinnorna i Sverige definierar sig som entreprenörer. Tillväxtambitionerna är låga och gasellerna relativt få redan innan krisen. Endast fyra länder har en lägre andel som säger sig planera för att anställa sex eller fler personer under de kommande fem åren. Vidare belyser rapporten även den kriskänsliga gig- och delningsekonomin. Den ökade från 8,4 procent under 2018 till 9,8 procent under 2019 och utgörs till stor del av yngre, låginkomsttagare och män.

 

- I rapporten sammanfattas de viktigaste policyslutsatserna som har dragits under tio år av nationella GEM-rapporter. Det handlar bl a om regleringar, skatter, kompetensförsörjning, entreprenörskapsutbildning samt möjligheter till en andra chans vid insolvensproblem. Dessa bör utgöra grunden för ett reformarbete som syftar till ett långsiktig ekonomiskt-politiskt ramverk för att främja entreprenörskap och innovation, säger Pontus Braunerhjelm.

 

Rapportlanseringen har förskjutits pga corona. Inbjudna kommentatorer har lämnat citat:

 

- Det är ansträngning, flit och entreprenörskap som har byggt Sverige rikt. Nu måste vi från politiskt håll se till att det fortsätter så. Här och nu måste vi göra allt vi kan för att rädda sunda svenska företag som hotas av coronakrisen. På lite längre sikt behöver vi justera regelverk och skattesystem för att passa den digitala ekonomin. När vi börjar fundera på hur vi ska återstarta ekonomin efter smittspridningen kommer detta vara en nyckelfråga, säger Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna

 

- För att främja Sveriges välstånd behöver vi en genomtänkt entreprenörspolitik. Som entreprenör i en teknikintensiv bransch tänker jag närmast på kompetensförsörjning, förenklade regelverk och skatter. Den största utmaningen för många handlar om att attrahera den bästa arbetskraften och där är konkurrensen global vilket innebär att vi måste ha samma förutsättningar som bolag baserade i till exempel USA och Storbritannien, säger Jacob de Geer, grundare och vd iZettle, i en kommentar.

 

Ladda ned: Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2020

 

Rapportlanseringen har förskjutits pga corona och kommer att genomföras som webbinarium torsdag den 23 april. Anmäl dig redan nu.

 

Fakta: GEM är världens mest omfattande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. Projektet startades med tio länder 1999, därefter har antalet deltagande länder varierat mellan 50–60 länder. I årets undersökning har 50 länder medverkat och drygt 150 000 personer har besvarat detaljerade enkäter och intervjuer.

 

Det svenska GEM-teamet består av:

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor Blekinge tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan (red)

Claire Ingram Bogusz, ekonomie doktor Handelshögskolan i Stockholm

Martin Svensson, universitetslektor Blekinge tekniska högskola

Per Thulin, ekonomie doktor Kungliga tekniska högskolan och forskare Entreprenörskapsforum

Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum

 

För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, 072-965 55 69

 

Pressbild Pontus Braunerhjelm, fri användning

 

 


Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Entreprenörskapsforum, Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm, Stockholms län 11453, Sverige
Avregistrera


Följ oss på: