Pressrum

Publiceringsdatum: 2019-06-13

Under 2018 minskade återigen det svenska entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Hela minskningen i svenskt entreprenörskap beror uteslutande på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca 6 till 4 procent. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

- I Sverige har entreprenörskap i allt högre utsträckning blivit ett manligt fenomen, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH.

Minskningen i kvinnors entreprenörskap kan, enligt Braunerhjelm, kopplas till den uppskruvade politiska diskussion inför valet 2018 om vinstbegränsningar i de branscher där kvinnor är överrepresenterade. Sannolikt har ett stort antal kvinnor avstått från att starta företag 2018. Männens entreprenörskap ökade under samma period vilket talar för att en starkare arbetsmarknad inte styrt utvecklingen.

Nytt i årets GEM-rapport är att gig- och delningsekonomi uppmärksammas. Sverige intar plats sex av 27 länder vad gäller andelen av befolkningen som är involverad i entreprenörskap i gig- och delningsekonomin. Sydkorea topprankas följt av USA, Irland, Chile och Israel. Det framgår också att individer som är verksamma inom gigekonomin i högre utsträckning än ett genomsnitt av befolkningen planerar att starta företag och är involverade i mycket tidiga faser av företagsstart.

– Gig-arbetare utgör en intressant pool av potentiella framtida entreprenörer. Olika gig kan bidra till att dryga ut lönen, men kan också vara ett första steg mot entreprenörskap, säger Pontus Braunerhjelm.

Ur ett policyperspektiv ställer en framväxande gigekonomi en rad samhällsfunktioner som är utformade för ett mer klassiskt industri- och tjänstesamhälle på sin spets. Systemen för att hantera socialförsäkringar behöver reformeras och arbetsmarknaden anpassas för ett större inslag av gigarbetare och entreprenörer.

– Det behövs en genomtänkt strategi för att hantera teknikförändringarna, annars riskerar allmänhetens förtroende att urholkas, ogenomtänkta lagförslag att genomföras och populistiska strömningar att uppmuntras, avrundar Pontus Braunerhjelm.


Ladda ned Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2019.


Fakta: GEM är det mest omfattande och världsomspännande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. Projektet startades med tio länder 1999, 2018 var antalet medverkande länder 49. I årets globala undersökning, den nittonde i raden, har drygt 164 000 personer intervjuats. Undersökningen omfattar 68 procent av världens befolkning samt 86 procent av global BNP.

Det svenska GEM-teamet består av: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH (red) Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm Marcus Larsson, projektledare Entreprenörskapsforum Martin Svensson, universitetslektor BTH Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH

För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, 072-965 55 69

Pressbild Pontus Braunerhjelm, fri användningDet här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Entreprenörskapsforum, Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm, Stockholms län 11453, Sverige
Avregistrera


Följ oss på: