Pressrum

Publiceringsdatum: 2019-03-15


      

Global Award for Entrepreneurship Research 2019 tilldelas Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University.
Jovanovic får priset för sin banbrytande forskning om konkurrensdynamik mellan nya och etablerade företag, entreprenöriellt lärande och urvalsprocesser. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.

Boyan Jovanovics forskning har bidragit med viktiga insikter inom grundläggande teorier om entreprenörskap. Det gäller yrkesval, in- och utträde på en marknad, lärande mellan företag, spridning av teknologi, inkomstfördelning och tillväxt. Jovanovic har även visat på vikten av entreprenörskap för ekonomin i stort. Han har utvecklat metoder  för att integrera entreprenörskap i dynamiska teoretiska modeller och i jämviktsanalyser av arbetsmarknaden. 

 

Professor Jovanovics främsta bidrag inkluderar:

  • Ett tydliggörande av hur och över tid nya effektiva företag etableras, överlever och växer medan ineffektiva företag fasas ut. Genom att koppla entreprenöriell aktivitet till branschers struktur och makroekonomiska resultat berikar Jovanovic vår förståelse för entreprenörskapets funktion i ekonomin.

 

  • En avgörande insikt om komplexa beroendeförhållanden kring arbetsmarknadens funktionssätt, där vissa individer blir entreprenörer och andra blir anställda. Dessa processer påverkar innovation, teknologiska förändringar, industriell dynamik, fördelning av humankapital och tillväxt; inget av detta kan, enligt Jovanovic, ske utan entreprenörer.

 

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm den 16 maj. För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.

 

För ytterligare information:

Pernilla Heed, projektledare Global Award for Entrepreneurship Research, 070 372 74 76.

Martin Andersson, professor Blekinge Tekniska Högskola (BTH), forskare Entreprenörskapsforum och IFN samt ordförande i priskommittén, 073 367 38 67.


Global Award for Entrepreneurship Research
belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskapets betydelse. Priset är med sin prissumma och sin globala ansats unikt i sitt slag. Priset består av statyn ”Guds Hand” av Carl Milles och en prissumma på 100 000 euro.

 
Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, medgrundare är Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medfinansiär är Vinnova. Donator är Lars Backsell.

 För ytterligare information, vänligen kontakta Pernilla Heed eller besök www.e-award.org.

 Det här mejlet skickades till pressify+@meltwater.com
Entreprenörskapsforum, Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm, Stockholms län 11453, Sverige
Avregistrera


Följ oss på: