Dystert läge för kvinnors företagande i nya GEM-rapporten