Använd experiment för att följa upp näringspolitiken