Arbetsmarknaden nyckel till kunskapsdriven tillväxt