Återinförd fastighetsskatt gynnar ekonomisk tillväxt