Att kunna förändras är viktigare än att bara kunna