Bibehållen valfrihet, höga kvalitetskrav och en hög tillgänglighet