Braindrain av landsorten gör storstäderna till vinnare