Bristande information grund för felaktig vinstuppfattning