De får bidrag för att stärka företagens konkurrenskraft